[Video]สุดยอดท่าไม้ตาย Genji ฟันได้ต่อเนื่องไม่มีคูลดาวน์

847

จากเฟสบุ๊คแฟนเพจชื่อว่า meiwatch ได้มีคลิปที่เรียกว่าได้ว่าอาจจะเป็นบัคของเกมก็ว่าได้ ซึ่งโอกาศจะประสบผลสำเร็จก็น้อยมาก และไม่ควรนำไปใช้ในการเล่นโหมดแข่งขันจริงๆ และยังไม่รู้ว่าได้รับการแก้ไขหรือยัง

สำหรบเนื้อหาของคลิปเป็นการเล่น Genji จากเกม Overwatch ที่ใช้สกิล Utimate คือท่า DragonBlade โดยไม่มีคูลดาวน์ของสกิลและยังสามารถฟันได้อย่างต่อเนื่องเรื่อยๆอีกด้วย แต่ฝั่งตรงข้ามต้องมี RoadHog 1 ตัวและเลือดใกล้ตายด้วย โดยการใช้จังหวะ Deflect ใช้สกิล Swift Strike + Ultimate Skill Dragonblade ซึ่งหากสามารถใช้ Swift Strike สังหาร RoadHog ได้จะทำให้ท่าไม้ตายของ Dragonblade ไม่มีคูลดาวน์นั้นเอง

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=OYL9Aa1oO8k

แสดงความคิดเห็นสิ!

ความคิดเห็น