Contact

เว็บไซต์ Greedplay คือเว็บไซต์ที่นำเสนอข่าวสารในวงการเกมทุกประเภท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงสร้างคอมมูนิตี้ของเหล่าเกมเมอร์จากทุกที สำหรับผู้ให้บริการเกมรายใดสนใจจะฝากลงข้อมูลเกม หรือโปรโมชั่นต่างๆ สามารถส่งอีเมลติดต่อได้ที่ greedplay.ads[at]gmail.com