วิธีเปลี่ยนอาชีพ Sage (เสก) Ragnarok Online

10611

สำหรับนักเวทย์คราส 2-2 อย่าง Sage (เสก) ในเกม Ragnarok Online นั้นอาจจะเรียกได้ว่านักเวทย์สายซัพพอร์ทก็เป็นได้เพราะอาชีพนี้โดยรวมๆแล้วจะมีสกิลซัพพอร์ทเพื่อนในกิลหรือในปารตี้ ทั้งสกิลป้องกันเวทย์ใหญ่ทั้งและการระงับสกิลผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามไม่ให้ใช้สกิลหรือลบบัพผู้เล่นทั้งหมดออกซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่ป่วนและมีคนเกลียดอย่างมาก

เงื่อนไขการเปลี่ยนอาชีพ Sage

1. ต้องเป็น Magician
2. เก็บ JOB จนมี Magician Skill Level 40 ขึ้นไป
3.และจะต้องอัพเกรต Skill Job จนครบ

วิธีทำเครสเปลี่ยนอาชีพ Sage

  1. เริ่มจากไปเมือง Yuno 323 281 จากนั้นเดินเข้าวาปไป

sage1

2. เข้ามาแล้วให้เดินมาทางซ้ายจะพบกับ Staf of Academy โดยเลือกสมัครและลงทะเบียนโดยจะเสียค่าลงทะเบียน 70,000 Zeny จากนั้นเขาจะให้เราไปหา Old Magic Book และ Necklace of Wisdom

sage2

โดย Old Magic Book และ Necklace of Wisdom จะหาได้จาก

sage3

หมายเหตุ ถ้ามี Job 50 ก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลย

3.จานั้นให้เดินผ่านวาปขึ้นมาจะพบกับ Claytoss Berdo เพื่อทดสอบข้อเขียนsage4

โดยข้อสอบจะอยู่ 3 ชุด ชุดละ 20 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน ต้องทำให้ได้ 80 คะแนนขึ้นไปถึงจะผ่าน

คำถามชุดที่ 1

1. อุปกรณ์ใดที่คนขายอุปกรณ์เวทมนตร์ ใน Geffen ไม่ได้ขาย?
ตอบ Mantle
2. เมืองใดไม่มี Blade ขาย?
ตอบ Aldebaran
3. เมืองใดอยู่ใกล้กับ GlastHeim มากที่สุด?
ตอบ Geffen
4. มอนสเตอร์ใดที่ Race ต่างไปจากพวก?
ตอบ Marin
5. มอนสเตอร์ชนิดใดที่มี Property ต่างไปจากพวก?
ตอบ Smokie
6. มอนสเตอร์ใดที่มีขนาดต่างไปจากพวก?
ตอบ Drake
7. มอนสเตอร์ใดไม่ดรอป ‘Phracon’?
ตอบ Condor
8. ผู้ใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอาชีพของ Blacksmith?
ตอบ Barkdale
9. ผู้ใดไม่ได้อยู่ในเมือง Al De Baran?
ตอบ Maasaru
10. เจ้าหน้าที่ Kafra ที่เด็กที่สุด ชื่ออะไร?
ตอบ Curly Sue
11. ถ้าใช้ Safety Wall Lv.6 จะใช้ค่า SP เท่าใด และจะหลบหลีกการโจมตีได้กี่ครั้ง?
ตอบ SP 40, 7 ครั้ง
12. พลังโจมตีของ Napalm beat Lv.6 เป็นกี่เท่าของ MATK?
ตอบ 1.3x MATK
13. ในการเปลี่ยนอาชีพเป็น Mage น้ำยาหมายเลข 4 ต้องใช้สิ่งใดเป็นตัวช่วยกระตุ้น?
ตอบ  1 Carat Diamond
14. ถ้าท่านเป็น Swordman เมื่อใช้ Bash Lv.6 ค่า ATK จะเป็นเท่าใด และต้องใช้ SP เท่าไร?
ตอบ 280% / 15
15. ทักษะใดไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อศึกษา Claymore Trap?
ตอบ Remove Trap
16. ค่าการป้องกัน และความสามารถพิเศษของ Wedding Veil คืออะไร?
ตอบ 0 / MDEF +5
17. อาชีพใดสวมใส่ Coat ไม่ได้?
ตอบ Novice
18. ไอเท็มใดไม่จำเป็นต้องใช้ในการทำสีฟ้า (Cobaltblue Dyestuffs)?
ตอบ Detrimindexta
19. เทพเจ้า Odin ใช้ไอเท็มใดในการสร้างโลก?
ตอบ Yomir’s Heart
20. แร่ที่มีค่ามหาศาลและสุกปลั่งซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ยิ่งใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ คือแร่ใด?
ตอบ Emperium

คำถามชุดที่ 2

1. อัญมณีชนิดใดที่ คนขายอัญมณี ในเมือง Morroc ไม่มีขาย?
ตอบ Garnet
2. เมืองใดไม่มีขาย Monster’s feed?
ตอบ Aldebaran
3. เมืองใดที่อยู่ใกล้กับ Hidden Temple ที่สุด?
ตอบ Prontera
4. มอนสเตอร์ชนิดใดที่มี Race ต่างไปจากพวก?
ตอบ Penomena
5.  มอนสเตอร์ชนิดใดที่มี Property ต่างไปจากพวก?
ตอบ Giearth
6. มอนสเตอร์ชนิดใดที่มีขนาดต่างไปจากพวก?
ตอบ Argos
7.  มอนสเตอร์ตัวใดไม่ดรอป ‘Yggdrasil Leaf?
ตอบ Marduk
8. ใครไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอาชีพเป็น Priest?
ตอบ Peter S. Alberto
9. ผู้ใดไม่ได้อยู่ใน Morroc?
ตอบ Antonio
10. เจ้าหน้าที่ Kafra ผมสีฟ้าที่เสน่ห์แรง ชื่ออะไร?
ตอบ Pavianne
11. ทักษะไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อที่จะศึกษา Firewall?
ตอบ Napalm Beat Lv4
12. ถ้าท่านศึกษา Increase SP Recovery Lv. 6 โดยไม่เพิ่มค่าสถานะ INT เลย จะสามารถฟื้นค่า SP เท่าใดใน 10 วินาที?
ตอบ 18
13. ถ้าท่านเป็น Mage Lv. 33 ค่าสถานะของ INT จะบวกเพิ่มอีกเท่าไหร่?
ตอบ 4
14. ถ้าท่านใช้ Improve Concentrate Lv 5 จะต้องใช้ค่า SP เท่าใดและระยะเวลาเกิดผลนานเท่าใด?
ตอบ 45 / 140 วินาที
15. Blacksmith ต้องการศึกษาทักษะ Power Maximize ท่านไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะใด?
ตอบ Skin Tempering
16. ค่าการป้องกัน และความสามารถพิเศษของ Cute Ribbon คืออะไร?
ตอบ 1 / SP +20
17. อาชีพใดใส่ Saint’s Robe ไม่ได้?
ตอบ Thief
18. อาการผิดปกติใดไม่สามารถรักษาได้ด้วย Green Potion?
ตอบ Curse
19. อาณาจักรโบราณที่ถูกลืมเลือนซึ่งสามารถเข้าไปได้ ที่อยู่ในเมือง Geffen มีชื่อว่าอะไร?
ตอบ Geffenia
20. ต้นไม้ที่หยั่งรากลึกลงไปในโลกนี้ ชื่อว่าอะไร?
ตอบ Yggdrasil

คำถามชุดที่ 3

1.ไอเท็มใดที่ คนขายของขวัญ ในเมือง Prontera ไม่มีขาย?
ตอบ Flower
2. เมืองใดไม่มี Stiletto ขาย?
ตอบ Prontera
3. เมืองใดอยู่ใกล้ Turtle Island?
ตอบ Alberta
4. มอนสเตอร์ชนิดใดที่มี Race ต่างไปจากพวก?
ตอบ Aster
5. มอนสเตอร์ชนิดใดที่มี Property ต่างไปจากพวก?
ตอบ Metaller
6. มอนสเตอร์ชนิดใดที่มีขนาดต่างไปจากพวก?
ตอบ Raydric
7. มอนสเตอร์ชนิดใดที่ไม่ดรอป ‘Alcohol’?
ตอบ Poison Spore
8. ใครไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอาชีพเป็น Knight?
ตอบ Thomas Bishop
9. ใครไม่ได้อยู่ใน Prontera?
ตอบ Aldefun
10. เจ้าหน้าที่ Kafra ที่สวมแว่นตาชื่ออะไร?
ตอบ Leilah
11. ร่ายเวทย์ Thunder Storm Lv.7 ใช้ค่า SP เท่าใด?
ตอบ 59
12. ถ้าเหลือค่า SP ครึ่งเดียว แล้วร่าย Energy Coat จะสามารถลดค่าความเสียหายได้เท่าใด และเสียค่า SP เท่าใด?
ตอบ ลดความเสียหาย 24% ใช้ SP 1.5%
13. ธาตุใดไม่มีประเภท Skill ประเภท ‘Bolt?
ตอบ Earth
14. โอกาสโจมตี 2 ครั้งและค่า ATK ที่เพิ่มขึ้นของ Double Attack Lv. 7 เป็นเท่าใด?
ตอบ 35% / 140%
15. การเรียนรู้ Magnus Exorcismus ของ Priest ไม่จำเป็นต้องมีทักษะใด?
ตอบ Divine Protection
16. ค่าการป้องกัน และความสามารถพิเศษของ Bunny Band คืออะไร?
ตอบ 2 / LUK +2
17. อาชีพใดสวมใส่ Padded Armor ไม่ได้?
ตอบ Archer
18. ไอเท็มใดที่รักษาได้ทั้งอาการผิดปกติ และฟื้นค่า HP และ SP?
ตอบ Yggdrasilberry
19. พระราชาแห่ง Rune Midgard มีนามว่าอะไร?
ตอบ Tristan III
20. เหล่า Crusader เคารพเทพเจ้าองค์ใด?
ตอบ Odin

4. หลังจากสอบข้อเขียนเสร็จให้เข้าห้องทางขวามือ คุยกับ Hermes Tris เพื่อทดสอบภาคปฏิบัติ
sage6

สำหรับการทดสอบ Sage จะมีเพียงห้องเดียวโดยจะมีมอนสเตอร์ 3 ชุด

ชดที่ 1 – Fabre  และ Chonchon  
ชุดที่ 2 – Lunatic   
ชุดที่ 3 – Whisper   

5. เมื่อผ่านแล้วให้กับไปคุยกับ Hermes Tris อีกครั้ง โดยเขาจะสุมให้เราไปคุยกับ NPC 3 คนดังนี้

5.1 Evecy Georgy จะอยู่บนบ้านบนสุดทางขวามือของแผนที่

การทดสอบอย่างแรก คือเขาจะให้เราไปหา Stone  มาให้เขา 30 ก้อนมาก่อน
ไม่อย่างนั้นเขาจะไม่สอนให้ ต่อจากนั้นเขาจะให้แร่เล็กแก่เรา 3 ชนิดได้แก่

Crystal Blue  
Green Live
Wind of Verdure

ให้เรานำแร่เหล่านี้ไปทำเป็น  Crystal Arrow, Stone Arrow  และ Arrow of Wind  ชนิดละ 50 ดอก

เมื่อได้ครบแล้ว Evecy Georgy ก็ยังอยากได้ Holy Water เป็นอย่างสุดท้ายอีกต่างหาก ซึ่งเมื่อเรา
นำมาให้ครบแล้ว เราจะต้องทำรายงานที่เรียนไปทั้งหมดส่ง โดยต้องมีอุปกรณ์สำหรับทำรายงานดังนี้
Feather of Birds, Animal Skin, Trunk, Squid Ink  และ Empty Bottle
เมื่อแต่งรายงานเสร็จ ศาสตราจารย์ Evecy Georgy จะให้หนังสือเรามา 1 เล่ม และให้เราไปหาผู้อำนวยการโรงเรียนที่อยู่ทางวิหารซ้ายบนต่อไป

5.2 Sapien Lylees จะอยู่ห้องว้ายบนสุด
ศาสตราจารย์ผู้ศึกษาเรื่อง Yggdrasil จะให้เราหาอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับ Yggdrasil มาให้เขาแล้วเขาถึงจะสอนเราต่อ
ซึ่งของที่หาง่ายที่สุดที่เกี่ยวกับ Yggdrasil ก็คือใบชุบหรือว่า Yggdrasil Leaf  นั่นเอง
จากนั้นเราต้องเขียนรายงานเรื่องราวที่เขาสอนเกี่ยวกับ Yggdrasil โดยเขาจะสอนเราเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่งถ้าเราเขียนรายงานให้เขาผิดก็จะเสียของที่ใช้ทำรายงานไป 1 ชุด  ดังนั้นเราจะต้องจำคำที่เขาสอนให้ดี  ส่วนของที่ทำรายงานก็เหมือนกันกับรายงานของ ศาสตราจารย์ Evecy Georgy ทุกอย่างครับ

*ไม่ควรกดรัว ๆ ควรอ่านให้ดี และจดไว้ด้วย เพราะเขาจะสอนเราเพียงครั้งเดียว

การเรียบเรียงรายงานดังนี้
– อสรพิษยักษ์ Joermungand
– Utgard ของยักษ์
– Midgard ดินแดนที่เราอาศัยอยู่
– Asgard ดินแดนของพระเจ้า
– ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่เป็นเถ้าถ่าน
– Asgard , Jotunheim , Niflhiem
– ฟื้นพลัง HP และ SP ครึ่งหนึ่ง
เมื่อแต่งรายงานเสร็จ ศาสตราจารย์ Sapien Lylees จะให้หนังสือเรามา 1 เล่ม และให้เราไปหาผู้อำนวยการโรงเรียนที่อยู่ทางวิหารซ้ายบนต่อไป

5.3 Ruthy Celsus   อยู่ห้องในสุดของพิพิธภัณฑ์มอนสเตอร์

อันดับแรกเขาจะให้เราศึกษาเกี่ยวกับมอนสเตอร์ชนิดต่างๆ และให้นำ Item ที่เกี่ยวกับมอนสเตอร์ชนิดนั้นมาให้เขา โดย Item ก็จะแตกต่างกันไปตามเรื่องราวของมอนสเตอร์ที่เขาสอน ซึ่งก็หาไม่ยากจนเกินไปครับ

นอกจากนั้นยังต้องตอบคำถามที่เกี่ยวกับมอนสเตอร์ชนิดนั้นด้วย ซึ่งก็ไม่ยากสำหรับคนที่จะเป็น Sage ครับ

จากนั้นเขาจะให้เราศึกษาเกี่ยวกับมอนสเตอร์ชนิดอื่นต่อโดยให้นำ Item ที่เกี่ยวกับมอนสเตอร์ชนิดนั้นมาให้เขาอีกครั้ง แล้วเขาก็จะสอนเราเกี่ยวกับมอนสเตอร์ชนิดนั้นให้

เมื่อฟังเขาสอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะต้องเขียนรายงาน ซึ่งอุปกรณ์การทำรายงานก็เหมือนกับศาสตราจารย์ท่านอื่น ในส่วนของตัวรายงานเราแค่กดผ่านไปเรื่อยๆก็จะเสร็จสิ้นการเขียนรายงาน

เมื่อแต่งรายงานเสร็จ ศาสตราจารย์ Ruthy Celsus จะให้หนังสือเรามา 1 เล่ม และให้เราไปหาผู้อำนวยการโรงเรียนที่อยู่ทางวิหารซ้ายบนต่อไป

 

sage7

6. หลังจากทำทุกอย่างเสร็จสิ้นให้ไปคุยกับ ผอ. จากนั้นเขาจะตรวจสอบว่าเราทำครบ ก็จะเปลี่ยนอาชีพให้เรา

sage8

ที่มา podzone-ro

แสดงความคิดเห็นสิ!

ความคิดเห็น